PB Advocatuur - Dé specialist in het uitvoeren van uw ambtelijke opdrachten


Executie eigen bijdrage toevoeging

Waar de verdiensten per zaak voor zaken met een toevoeging steeds verder zijn teruggelopen, en wellicht nog verder zullen teruglopen, zijn de eigen bijdragen die uw cliënt aan u moet voldoen de laatste jaren juist fors gestegen.

Er zijn dan uiteraard gevallen waarbij de betaling van die eigen bijdrage op zich laat wachten. Veelal gaat het om relatief kleine bedragen, maar door de hoeveelheid ervan loopt het totale saldo ervan vaak flink op.

Voor deze zaken kan door u een bevelschrift worden aangevraagd (*).

De kosten die daarna door de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt en het risico van non-incasso bij deze debiteurengroep, houden het uit handen geven van dit soort zaken aan de gerechtsdeurwaarder echter vaak tegen. Uiteraard kunt u het niet betalen van de eigen bijdrage zelf beperken door zoveel mogelijk voorschotten te vragen, maar dit is niet altijd mogelijk. Voor deze zaken is daarom door PB Advocatuur, in samenspraak met een aantal klanten, een executietraject opgesteld, waar de verhaalsmogelijkheden snel inzichtelijk worden en bij geen verhaal de kosten worden beperkt. In het kort komt het er op neer dat na betekening van het bevelschrift direct de mogelijke inkomstenbron van de debiteur online wordt opgevraagd bij het UWV en de fiscus, waarna ook direct duidelijk is of er verhaalsmogelijkheden zijn. Mocht duidelijk zijn dat er verhaalsmogelijkheden zijn, dan zullen wij de vordering via een derdenbeslag of een minnelijke regeling voor u incasseren. Mocht duidelijk zijn dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn, dan volgt een afboekadvies en kan het dossier gesloten worden tegen een gereduceerd tarief.

Voor een volledig overzicht van dit incassotraject en het gereduceerde tarief kunt u mailen naar advocaten@pbgroep.com.

(*) De Rechtbank geeft op basis van artikel 38 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand een nadere vaststelling van de eigen bijdrage. Voor dat bedrag kon tot 1 januari 2015 op basis van artikel 39 Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken een bevelschrift worden afgegeven. Art 39 Wet Burgerlijke Tarieven per 1 januari 2015 is komen te vervallen, doch de Hoge Raad heeft op 08-07-16 besloten dat op basis van art 38 lid 4 Wrb een bevelschrift mag worden afgegeven (HR 2016 1514).