PB Advocatuur - Dé specialist in het uitvoeren van uw ambtelijke opdrachten


Sommatie-exploot incl. verhaalsrapport

Een tussenstation tussen minnelijk en gerechtelijk.

Indien uw sommaties en telefonische herinneringen geen effect hebben gesorteerd en de stap naar de gerechtelijke fase te ondoorzichtig is in verband met de onduidelijke verhaalsmogelijkheden, kunnen wij u helpen met een sommatie-exploot. Hierbij wordt door onze (tk-)gerechtsdeurwaarder een sommatie aan uw debiteur betekent, waarbij tevens een verhaalsrapport wordt opgesteld van hetgeen ter plaatse wordt aangetroffen en/of besproken met uw debiteur.

Niet in alle, maar wel in een heleboel gevallen zorgt een bezoekje van de gerechtsdeurwaarder ervoor dat uw debiteur in ieder geval van zijn stoel afkomt.