PB Advocatuur - Dé specialist in het uitvoeren van uw ambtelijke opdrachten


Proces verbaal van constatering

Naast onze ambtelijke werkzaamheden verrichten wij ook nog andere werkzaamheden. Een voorbeeld daarvan is het opmaken van een proces verbaal van constatering.

Dit proces-verbaal vindt zijn oorsprong in art 20 lid 3 Gerechtsdeurwaarderswet en heeft zijn waarde reeds bewezen in verschillende rechtszaken en geschillen, waarbij het proces-verbaal van constatering de doorslag gaf in de bewijsvoering.

Hoewel het proces-verbaal van constatering (nog) geen dwingend bewijs oplevert, wordt het door de rechter wel als zeer serieus bewijs gezien. De wederpartij zal sterk tegenbewijs moeten aandragen, wil de rechter het proces-verbaal naast zich neer leggen.

Van het tellen van het aantal schapen in de wei tot het constateren van een lege woning en van het waarnemen van het inbreuk maken op auteursrecht tot het opmeten van het hek van de buren, er zijn uiteraard legio voorbeelden te verzinnen waar een proces-verbaal van constatering van grote waarde kan zijn.

Iedere situatie kent zo zijn eigen logistieke en juridische problemen n oplossingen. Iedere opdracht zal dan ook eerst goed met u worden doorgenomen, ten einde het beste resultaat te verkrijgen.